Publikasjon

Tittel 4. Reindrift og fjelløkosystemet
Undertittel NINAs strategiske instituttprogrammer 2001-2005
Forfattere Fauchald, P. & Tveraa, T.
År 2005
Kilde NINA Temahefte 33: p. 33-39.
ISBN, ISSN 82-826-1615-9 0804-421x

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  Fax. +47 73 80 14 01
  e-post: biblioteket@nina.no