Publikasjon

Tittel 5. Sau og fjelløkosystemet
Undertittel NINAs strategiske instituttprogrammer 2001-2005
Forfattere Skarpe, C., Dhillion , S., Gjershaug, J.O., Halley, D.J., Nygård, T., Pedersen, H.C., Rusch, G.M. & Ødegaard, F.
År 2005
Kilde NINA Temahefte 33: p. 41-49.
ISBN, ISSN 82-826-1615-9 0804-421x

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  Fax. +47 73 80 14 01
  e-post: biblioteket@nina.no