Publikasjon

Tittel Rovvilt og Samfunn (RoSa). Det skandinaviske ulveprosjektet – SKANDULV
Undertittel Oversikt over gjennomførte aktiviteter i 2000-2004
Forfattere Pedersen, H.C., Wabakken , P., Arnemo , J.M., Brainerd, S.M., Brøseth, H., Gundersen , H., Hjeljord , O., Liberg , O., Sand , H., Solberg, E.J., Storaas , T., Strømseth , T.H., Wam , H. & Zimmermann , B.
År 2005
Kilde NINA Rapport 117: 78 pp.
ISBN, ISSN 82-426-1665-5 1504-3312
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning, Norges forskningsråd.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  Fax. +47 73 80 14 01
  e-post: biblioteket@nina.no