Publikasjon

Tittel Naturfaglig kartlegging av 20 områder i forbindelse med verneplan for myrer og våtmarker i Finnmark
Undertittel
Forfattere Bjerke, J.W., Strann, K.B. & Johnsen , T.V.
År 2005
Kilde NINA Rapport 88: 77 pp.
ISBN, ISSN 82-426-1632-9 1504-3312
Oppdragsgiver Fylkesmannen i Finnmark.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no