Publikasjon

Tittel 6. Arealbruk på kysten påvirker dyrelivet
Undertittel NINAs strategiske instituttprogrammer 2001-2005
Forfattere Follestad, A., Heggberget, T.M., Hoem, S.A., Nygård, T., Reitan, O. & Røv, N.
År 2005
Kilde NINA Temahefte 32: p. 47-57.
ISBN, ISSN

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  Fax. +47 73 80 14 01
  e-post: biblioteket@nina.no