Publikasjon

Tittel Genstrøm fra genmodifiserte planter.
Undertittel
Forfattere Tufto , J., Hindar, K. & Engen , S.
År 2001
Kilde NINA Temahefte 17: 98-101. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning.
ISBN, ISSN 82-426- 0804-421

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no