Publikasjon

Tittel Bottlenecked but long-lived: high genetic diversity retained in white-tailed eagles upon recovery from population decline
Undertittel
Forfattere Hailer , F., Helander , B., Folkestad , A.O., Ganusevich , S.A., Garstad , S., Hauff , P., Koren , C., Nygård, T., Volke , V., Vilà , C. & Ellegren , H.
År 2006
Kilde Biology Letters : DOI:10.1098/rsbl.2006.
ISBN, ISSN

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  Fax. +47 73 80 14 01
  e-post: biblioteket@nina.no