Publikasjon

Tittel Vassdragsregulering og sikringstil-tak mot kvikkleireskred i Vigda og Børselva. Effekter på laks og lakse-fiske
Undertittel Årsrapport 2005
Forfattere Johnsen, B.O. & Hvidsten, N.A.
År 2006
Kilde NINA Rapport 128: 38 pp.
ISBN, ISSN 82-426-1677-9
Oppdragsgiver Trønder Energi Kraft AS, Chr. Salvesen & Chr. Tham's Comm. A/S, NVE Region Midt-Norge.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no