Publikasjon

Tittel Egenevaluering av overvåkingsprogrammet for hjortevilt. Fremtidig overvåking sett i lys av 15 års erfaring
Undertittel
Forfattere Solberg, E.J., Langvatn, R., Solem, M.I., Andersen, R., Strand, O., Heim, M., Jordhøy, P. & Holmstrøm, F.
År 2006
Kilde NINA Rapport 156: 43 pp.
ISBN, ISSN 82-426-1708-2
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no