Publikasjon

Tittel Utbredelsen av sjøfugl i Skagerrak, Kattegat og Nordsjøen
Undertittel
Forfattere Fauchald, P., Lorentsen, S.-H., Systad, G.H. & Tveraa, T.
År 2006
Kilde NINA Rapport 171: 54 pp.
ISBN, ISSN 82-426-1726-0
Referat

I forbindelse med miljøutredning av leteboring på PL 317 i Farsundbassenget, fikk Norsk institutt for naturforskning i oppdrag fra Norsk Hydro å utrede forekomst og utbredelse av sjøfugl i Skagerrak. Nye data ble innsamlet i Skagerrak vinteren 2006, og tidligere innsamlede data ble innhentet fra European Seabird at Sea databasen. Denne rapporten omfatter analyser av sjøfugl i åpent hav i det nordøstlige Nordsjøen, Skagerrak og nordlige Kattegat fra 54,5 til 61,0 °N og fra 0,0 til 13,0 °E. Fire sesonger (vinter, vår sommer, høst) og følgende 11 arter er analysert: Havhest (Fulmarus glacialis), havsule (Morus bassanus), fiskemåke (Larus canus), sildemåke (Larus fuscus), gråmåke (Larus argentatus), svartbak (Larus marinus), krykkje (Rissa tridactyla), lomvi (Uria aalge), alke (Alca torda), alkekonge (Alle alle) og lunde (Fratercula arctica). Rapporten omfatter analyser av tallrikhet av de ulike artene, analyser av romlig strukur og analyser av utbredelsesmønster. Basert på disse analysene ble det generert utbredelsesscenarier for hver enkelt art og sesong til bruk i miljørisikoanalyser.
Oppdragsgiver Norsk Hydro ASA.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  Fax. +47 73 80 14 01
  e-post: biblioteket@nina.no