Publikasjon

Tittel Nedbørfeltorientert forvaltning av store vassdrag
Undertittel
Forfattere Sandlund, O.T., Hovik , S., Selvik , J.R., Øygarden , L. & Jonsson, B. (eds.)
År 2006
Kilde NINA Temahefte 35: 80 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
ISBN, ISSN 82-426-1751-1 0804-421X

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no