Publikasjon

Tittel Sklinna - Fugleøya lengst ut i havet
Undertittel
Forfattere Nygård, T., Einvik , K. & Røv, N.
År 2006
Kilde Rapport. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Miljøvernavdelingen 2006(6): 44 pp. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Steinkjer.
ISBN, ISSN

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  Fax. +47 73 80 14 01
  e-post: biblioteket@nina.no