Publikasjon

Tittel The effects of vehicle congestion on the environment – an EIA in the Ngorongoro crater
Undertittel The Environmental Impact Statement
Forfattere Nyahongo , J., Lowassa , A., Malugu , L., Nkya , H., Mwakalebe , G., Thomassen, J., Kaltenborn, B.P., Lyamuya , R., Marealle , W., Keyyu , J., Stokke, S. & Røskaft , E.
År 2007
Kilde NINA Rapport 258: 83 pp.
ISBN, ISSN 978-82-426-1819-1
Referat

Forvaltningsmyndighetene i Ngorongorokrater-området (Ngorongoro Conservation Area Authority (NCAA)) i Tanzania står overfor en stor utfordring i forvaltning og regulering av antall kjøretøyer ned i krateret. De trenger en utredning om status og realistiske anbefalinger om ulike forvaltningstiltak. Problemstillingen tas bl.a. opp i den reviderte forvaltningsplanen for området (General Management Plan (GMP)) (NCAA 2006). Tanzania Wildlife Research Institute (TAWIRI) og Norsk institutt for naturforskning (NINA) har gjennomført et 5 års samarbeidsprogram om kapasitetsbygging. Konsekvensutredninger (KU) er et av temaene i dette programmet, og det ble bestemt at en konkret KU skulle brukes i opplæringen av TAWIRI personell. I samarbeid med NCAA, valgte TAWIRI og NINA ut den høye konsentrasjonen av kjøretøy i Ngorongoro krateret som KU-case. Tidligere rapporter fra samarbeids-programmet dokumenterer KU opplæringen (Thomassen et al. 2003) og scoping- (målfokuserings-)prosessen (Thomassen et al. 2005). Denne rapporten, KU dokumentet, oppsummerer de vurderingene som er gjort, inklusive anbefalinger og de tekniske rapportene fra undersøkelsene som er gjennomført. Viktige forvaltningsanbefalinger er bl.a. etablering av et soneringssystem som skal regulere antall kjøretøy tillatt i hvert område i krateret per dag, differensierte parkavgifter i NCA, utvikling av bedre opplæringssystem for utdanning og bevisstgjøring av NCAA-ansatte og turistsjåfører. Anbefalinger om overvåking inkluderer overvåking av tetthet og fordeling av truete arter og rovdyr, fluktavstanden hos gressetere og forekomst av introduserte arter og sykdom i NCA. Videre er det anbefalt å overvåke sunnhetstilstanden til Maasaienes buskap og bærekraftigheten til NCA. Det anbefales at graden av tilfredshet hos besøkende (turister) til NCA blir kartlagt / overvåket hvert 5. år.
Oppdragsgiver NORAD.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no