Publikasjon

Tittel Evidence of an interannual effect of maternal immunization on the immune response of juveniles in a long-lived colonial bird
Undertittel
Forfattere Staszewski , V., Gasparini , J., McCoy , K.D., Tveraa, T. & Boulinier , T.
År 2007
Kilde Journal of Animal Ecology 76: 1215-1223.
ISBN, ISSN 0021-8790

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  Fax. +47 73 80 14 01
  e-post: biblioteket@nina.no