Publikasjon

Tittel Movements of female lumpsucker Cyclopterus lumpus in a Norwegian fjord during the spawning period.
Undertittel
Forfattere Mitamura , H., Thorstad, E.B., Uglem, I., Bjørn , P.A., Økland, F., Næsje, T.F., Dempster , T. & Nobuaki , A.
År 2007
Kilde NINA Rapport 288: 20 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
ISBN, ISSN 978-82-426-1850-4

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no