Publikasjon

Tittel The occurrence of reindeer calves in the diet of nesting Golden Eagles in Finnmark, northern Norway
Undertittel
Forfattere Johnsen , T.V., Systad, Geir H., Jacobsen, Karl. O., Nygård, T. & Bustnes, Jan O.
År 2007
Kilde Ornis Fennica 84(3): 112-118.
ISBN, ISSN 0030-5685

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  Fax. +47 73 80 14 01
  e-post: biblioteket@nina.no