Publikasjon

Tittel 6. Det terrestriske miljøet. 6.4 Effekter på fauna
Undertittel Sammendragsrapport
Forfattere Kålås, J.A. & Nygård, T.
År 2007
Kilde TA 2274-2007: 80-84. Norsk institutt for vannforskning, Oslo.
ISBN, ISSN 978-82-577-5177-7

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  Fax. +47 73 80 14 01
  e-post: biblioteket@nina.no