Publikasjon

Tittel Fallvilt og avlivede dyr av oter
Undertittel Årsrapport for 2006
Forfattere Heggberget, T.M., Solem, M.I. & Holmstrøm, F.
År 2007
Kilde NINA Rapport 243: 22 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
ISBN, ISSN 978-82-426-1803-0
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no