Publikasjon

Tittel Biologisk mangfold i fem planlagte arenaområder under Tromsø 2018
Undertittel Konsekvensutredning, deltema naturmiljø
Forfattere Jacobsen, K.-O., Arnesen , G. & Johnsen , T.V.
År 2009
Kilde NINA Rapport 430: 67 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Tromsø.
ISBN, ISSN 978-82-426-1996-9
Referat

Tromsø Romsa 2018 gjennomfører en konsekvensutredning i forbindelse med søknad om å få arrangere de XXIII Olympiske Vinterlekene i Tromsø i 2018. Norsk institutt for naturforskning (NINA) fikk i oppgave å vurdere konsekvensene på det biologiske mangfoldet på fem av de planlagte arenaområdene. Movika og Grønnåsen hadde begge en liten til middels verdi og konsekvensene ble vurdert til liten-middels negativ. Både Håkøybotn og Blåtind hadde en middels verdi og konsekvensene ble vurdert til middels negativ. Fløya skilte seg ut med stor verdi og meget store negative konsekvenser ved utbygging. Det er gitt forslag til avbøtende tiltak som vil kunne minske de negative konsekvensene noe.
Oppdragsgiver Tromsø Romsa 2018.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no