Publikasjon

Tittel Nordisk kongeørnsymposium
Undertittel Tromsø 25.- 28. september 2008
Forfattere Jacobsen, K.-O.
År 2009
Kilde NINA Rapport 442: 64 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Tromsø.
ISBN, ISSN 978-82-426-2008-8
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning, Fylkesmannen i Troms, Fylkesmannen i Nordland, Fylkesmannen i Finnmark.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no