Publikasjon

Tittel NINA Forskningsstasjon, Ims
Undertittel Årsmelding 2008
Forfattere Bergesen, K.A., Pettersen, K. & Larsen, B.M.
År 2009
Kilde NINA Rapport 494: 24 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Ims.
ISBN, ISSN 978-82-426-2066-8

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no