Publikasjon

Tittel Aldo Leopold and stewardship: Lessons for forest planning and management in the Nordic countries?
Undertittel
Forfattere Gundersen, Vegard & Makinen , K.
År 2009
Kilde Norwegian Journal of Geography 63(4): 225-323.
ISBN, ISSN 0029-1951

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  Fax. +47 73 80 14 01
  e-post: biblioteket@nina.no