Publikasjon

Tittel Verdier i bynære skoger
Undertittel Kunnskapsoversikt, taksonomi og saksstudier
Forfattere Gundersen, Vegard & Aasetre , J.
År 2009
Kilde Oppdragsrapport fra Skog og landskap 2-2009: 69 pp. Norsk institutt for skog og landskap, Ås.
ISBN, ISSN 978-82-311-0076-8

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  Fax. +47 73 80 14 01
  e-post: biblioteket@nina.no