Publikasjon

Tittel Virkninger av skogreising og bruk av introduserte treslag på friluftslivet
Undertittel
Forfattere Gundersen, Vegard & Bentdal , K.
År 2009
Kilde Oppdragsrapport fra Skog og landskap 3-2009: 46 pp. Norsk institutt for skog og landskap, Ås.
ISBN, ISSN 978-82-311-0077-5

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  Fax. +47 73 80 14 01
  e-post: biblioteket@nina.no