Publikasjon

Tittel Livet mellom trærne
Undertittel En beskrivelse av forholdet mellom menneske og skog
Forfattere Gundersen, Vegard
År 2009
Kilde Forskning fra Skog og landskap 8-2009: 38 pp. Norsk institutt for skog og landskap, Ås.
ISBN, ISSN 978-82-311-0100-0 1890-1662

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  Fax. +47 73 80 14 01
  e-post: biblioteket@nina.no