Publikasjon

Tittel Synthetic musks as new cantaminant group in the Norwegian environment. - Environmental Chemistry Meeting, Dijon, France, Desember 2001.
Undertittel
Forfattere Kallenborn , R., Gatermann , R. & Nygård, T.
År 2001
Kilde .
ISBN, ISSN

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  Fax. +47 73 80 14 01
  e-post: biblioteket@nina.no