Publikasjon

Tittel Skog for folk flest. En gjennomgang av kvantitative spørreundersøkelser fra Norge, Sverige og Finland
Undertittel
Forfattere Frivold , L.H. & Gundersen, Vegard
År 2009
Kilde INA fagrapport 13-2009: 42 pp+vedlegg.
ISBN, ISSN

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  Fax. +47 73 80 14 01
  e-post: biblioteket@nina.no