Publikasjon

Tittel Syntetisk musk og dets nedbrytningsprodukter: En 'ny' og relevant forurensning i Norsk miljø? - Norsk miljøkjemisk vintermøte. Hafjell.
Undertittel
Forfattere Kallenborn , R., Herzke , D., Nygård, T. & Knutzen , J.
År 2001
Kilde .
ISBN, ISSN

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  Fax. +47 73 80 14 01
  e-post: biblioteket@nina.no