Publikasjon

Tittel Restaurering av natur i Norge
Undertittel Et innblikk i fagfeltet, fagmiljøer og pågående aktivitet
Forfattere Hagen, D. & Skrindo , A.B. (eds.)
År 2010
Kilde NINA Temahefte 42: 109 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
ISBN, ISSN 978-82-426-2137-5 0804-421X

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no