Publikasjon

Tittel Biologisk mangfold i ferskvann
Undertittel Regional vurdering av sjeldne dyr og planter
Forfattere Aagaard, K., Bækken , T. & Jonsson, B. (eds.)
År 2002
Kilde NINA Temahefte 21: 48 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
ISBN, ISSN 82-426-1345-1 0804-421X

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no