Publikasjon

Tittel Skogene bakom byene
Undertittel Forvaltning og planlegging med fokus på opplevelseskvalitet
Forfattere Gundersen, V. & Skår, M.
År 2010
Kilde Plannytt 1-2010: 6-8.
ISBN, ISSN 1502-1467
Oppdragsgiver Miljøverndepartementet.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  Fax. +47 73 80 14 01
  e-post: biblioteket@nina.no