Publikasjon

Tittel Brominated flame-retardants and some new organochlorine contaminants in Norwegian birds of prey. - Fourth Eurasian congress on raptors. Sevilla, Spain, September 2001.
Undertittel
Forfattere Nygård, T., Herzke , D., Kallenborn , R. & Vetter , W.
År 2001
Kilde .
ISBN, ISSN

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  Fax. +47 73 80 14 01
  e-post: biblioteket@nina.no