Publikasjon

Tittel Fugl
Undertittel
Forfattere Gjershaug, J.O., Lorentsen, S.-H., Pedersen, H.C., Nygård, T., Strann, K.B., Thingstad , P.G., Husby , M. & Dale , S.
År 2010
Kilde DN Utredning 4-2010: p.20-24. Direktoratet for naturforvaltning (DN), Trondheim.
ISBN, ISSN 978-82-7072-439-2 0804-1504
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  Fax. +47 73 80 14 01
  e-post: biblioteket@nina.no