Publikasjon

Tittel Hvordan integrere hverdagsfriluftsliv i planleggingen?
Undertittel
Forfattere Skår, M., Gundersen, V. & Krogh , E.
År 2010
Kilde Kart og plan 70(4): 271-281.
ISBN, ISSN 0047-3278

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  Fax. +47 73 80 14 01
  e-post: biblioteket@nina.no