Publikasjon

Tittel Frivillig vern av skog - mere vern og mindre konflikter
Undertittel
Forfattere Framstad, E., Gundersen, V. & Skjeggedal , T.
År 2010
Kilde 1-2010: 13 pp.
ISBN, ISSN 1502-3532

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  Fax. +47 73 80 14 01
  e-post: biblioteket@nina.no