Publikasjon

Tittel Oppfølging av handlingsplan for eremitt i 2010
Undertittel Resultater fra kartlegging og øvrige utredningsoppdrag
Forfattere Sverdrup-Thygeson, A. (ed.), Hanssen, O., Flåten , M., Staverløkk, A. & Fjellberg , A.
År 2011
Kilde NINA Rapport 656: 54 pp. Norsk institutt for naturforskning, Oslo.
ISBN, ISSN 978-82-426-2238-9
Referat

Rapporten beskriver arbeidet som er gjort i 2010 som ledd i oppfølgingen av handlingsplan for eremitt Osmoderma eremita. Arbeidet inkluderer overvåking av eremitt-populasjonen på Tøns-berg gamle kirkegård, som er eneste kjente levested for eremitt i Norge. Populasjonen her er begrenset til 3 sikre asketrær. Rapporten beskriver videre søk etter arten på 22 nye, potensielle lokaliteter, 7 i Vestfold (Lar-vik, Andebu, Tønsberg og Horten kommuner) og 15 i Østfold (Moss (Søndre Jeløy landskaps-vernområde), Råde, Rygge, Sarpsborg og Fredrikstad kommuner). Ingen av søkene på nye lokaliteter resulterte i funn av eremitt. Dessuten gir vi her en kort beskrivelse av forekomsten av mulige vertstrær for eremitt bakover i tiden, både på kirkegården og i omgivelsene rundt. Vi beskriver også mulige tiltak for å skape ytterligere levesteder for billearten på og i nærheten av kirkegården, for å trygge populasjonen.
Oppdragsgiver Fylkesmannen i Vestfold.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no