Publikasjon

Tittel Tapsrelaterte problemstillinger hos tamrein i Troms
Undertittel
Forfattere Landa, A., Andersen, R., Halgunset , I., Henaug , C., Mathisen , J.H., Valnes , F., Fox , J.L., Holand , Ø. & Tveraa, T.
År 2001
Kilde NINA Fagrapport 50: 44 pp. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning.
ISBN, ISSN 82-426-1256-0 0805-469X

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  Fax. +47 73 80 14 01
  e-post: biblioteket@nina.no