Publikasjon

Tittel Villreinen i Ottadalen. Kunnskapsstatus og leveområde
Undertittel
Forfattere Jordhøy, P. (ed.), Sørensen , R., Aaboen , S., Berge , J., Dalen , B., Fortun , E., Granum , K., Rødstøl , T., Sørumgård , R. & Strand, O.
År 2011
Kilde NINA Rapport 643: 85 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
ISBN, ISSN 978-82-426-2223-5
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no