Publikasjon

Tittel Registrering av ferdsel
Undertittel
Forfattere Gundersen, V., Bjormyr , F. & Elgaaen , M.
År 2011
Kilde p. 30-33. Statens Naturoppsyn, Trondheim; Direktoratet for naturforvaltning, Trondheim.
ISBN, ISSN

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  Fax. +47 73 80 14 01
  e-post: biblioteket@nina.no