Publikasjon

Tittel Hvor hen du går i li og fjell?
Undertittel Seminar Hjerkinn 21-22.oktober 2009
Forfattere Gundersen, V.
År 2009
Kilde NVS Rapport 2-2009: p. 24-26. Norsk Villreinsenter, Hjerkinn.
ISBN, ISSN 1891-5329

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  Fax. +47 73 80 14 01
  e-post: biblioteket@nina.no