Publikasjon

Tittel Villrein og ferdsel – resultater fra en studie i Rondane nasjonalpark
Undertittel Abstract
Forfattere Andersen, O. & Gundersen, V.
År 2010
Kilde Forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring. Rapport 15: p. 11. [s.n.], [s.l.].
ISBN, ISSN 978-91-86694-11-1

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  Fax. +47 73 80 14 01
  e-post: biblioteket@nina.no