Publikasjon

Tittel Friluftslivets preferanser for død ved og naturlig skogdynamikk
Undertittel Abstract
Forfattere Gundersen, V. & Frivold , L.H.
År 2008
Kilde Forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring. Rapport 6: p. 30. [s.n.], [s.l.].
ISBN, ISSN 978-91-86073-19-0

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  Fax. +47 73 80 14 01
  e-post: biblioteket@nina.no