Publikasjon

Tittel Jeg gikk en tur på stien - hva søkte jeg der?
Undertittel Abstract
Forfattere Gundersen, V.
År 2011
Kilde p. 30-33. Norges Forskningsråd, Oslo.
ISBN, ISSN

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  Fax. +47 73 80 14 01
  e-post: biblioteket@nina.no