Publikasjon

Tittel Friluftsliv i bynære skoger: en begrepsmodell for planlegging
Undertittel
Forfattere Gundersen, V. S., Frivold , L.H. & Stange , E.
År 2011
Kilde (1&2): 7 pp.
ISBN, ISSN

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  Fax. +47 73 80 14 01
  e-post: biblioteket@nina.no