Publikasjon

Tittel Barn savnet i fjellet
Undertittel Kronikk, Gudbrandsdølen Dagningen 1. oktober 2011
Forfattere Gundersen, V., Wold, L.C. & Skår, M.
År 2011
Kilde 1 pp.
ISBN, ISSN

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  Fax. +47 73 80 14 01
  e-post: biblioteket@nina.no