Publikasjon

Tittel Undersøkelse av rik barskog ved Slattum (Akershus: Nittedal)
Undertittel Vurdering av naturverdier i forbindelse med hogstplaner og markagrense
Forfattere Bendiksen, E. & Moen , S.
År 2011
Kilde NINA Rapport 701: 31 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Oslo.
ISBN, ISSN 978-82-426-2287-7
Oppdragsgiver Nittedal kommune.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no