Publikasjon

Tittel Capacity building for Intergovernmental Platform for Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES). Progress report 2011
Undertittel Indo- Norwegian pilot project on capacity building in biodiversity informatics for enhanced decision making, improved nature conservation and sustainable development
Forfattere Hanssen, F., Mathur , V., Athreya , V., Bakkestuen, V., Chavan , V., Lindgaard , A., Mehlum , F., González-Talaván , A., Vang, R. & Valland , N.
År 2012
Kilde NINA Rapport 801: 24 pp. Norsk institutt for naturforvaltning (NINA), Trondheim.
ISBN, ISSN 978-82-426-2396-6
Referat

Denne rapporten beskriver aktiviteter og oppnådde resultater for 2011 i det indisk- norske pilot- prosjektet «Capacity building in biodiversity informatics for enhanced decision making, improved conservation and sustainable development in India». Pilotprosjektet er initiert og finansiert av Utenriksdepartementet, Miljøverndepartementet og Direktoratet for naturforvaltning. Pilotprosjektet er ønsket velkommen og intensjonelt støttet av den indiske Regjeringen. Kapasitetsbygging er identifisert som en essensiell komponent av IPBES. Den norske Regjeringen anerkjenner behovet for kapasitetsbygging og har utviklet og initiert flere prosjekter som adresserer kapasitetsbyggingsbehov i partnernasjoner. Norsk institutt for Naturforskning (NINA) ble våren 2011 invitert av Direktoratet for natur-forvaltning til å initiere og koordinere et pilotprosjekt på kapasitetsbygging under IPBES. India ble tidlig identifisert som en ideell samarbeidsnasjon for realisering av et kapasitetsbyggings-prosjekt både på grunn av landets rike biodiversitet men også på grunn av den oppstartede aktiviteten rundt the Indian Biodiversity Information Facility (INBIF). INBIF er Indias nasjonale GBIF- node og er ledet av the Wildlife Institute of India (WII). WII har det nasjonale mandatet fra the Indian Ministry of Environment and Forest (MoEF) til kapasitetsbygging for effektiv forvaltning av biodiversitetsinformasjon. Hovedmålet med pilotprosjektet er å bygge kapasitet for økt datadeling og tilgjengeliggjøring av biodiversitets- og økosystemdata for utvikling av en forbedret miljøpolitikk og miljøforvaltning i India. Dette inkluderer også en kartlegging av eventuelle relevante biodiversitetsdata fra India som måtte finnes i norske museumssamlinger. Pilotprosjektet er ledet, koordinert og delvis utført av NINA i samarbeid med Artsdatabanken. NINA vil bidra med sin erfaring fra viltkameraprosjekter, og sammen med Artsdatabanken og Naturhistorisk Museum i Oslo, tilby ekspertise ervervet gjennom etableringen av den norske infrastrukturen for deling av biodiversitetsdata (Artsdatabanken og GBIF Norge). Vår indiske samarbeidspartner WII vil være ansvarlig for implementering og gjennomføring av prosjektet i India. GBIF- sekretariatet i København vil tilby veiledning om internasjonale standarder, trening og kapasitetsbygging innenfor biodiversitetsinformatikk.
Oppdragsgiver Directorate for Nature Management, Trondheim.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no