Publikasjon

Tittel Merking av oter i innlandet i Norge – et pilotstudium
Undertittel
Forfattere Van Dijk, J.
År 2012
Kilde NINA Rapport 799: 14 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
ISBN, ISSN 978-82-426-2394-2
Referat

EnviPEAK-prosjektet ser nærmere på effekter av raske vannstandsendringer i forbindelse med vannkraftproduksjon. I forbindelse med EnviPEAK-prosjektet ble det i oktober 2011 fanget tre otere (Lutra lutra) ved bruk av ‘soft leg traps’ for merking med GPS-sender (GPS-senderen som ble benyttet er utformet som en ryggsekk). Det ble fanget 2 hunnotere på Lundesokna (Sør-Trøndelag) og 1 hunnoter på Surna (Møre og Romsdal). Rapporten gir en oversikt over den første merkingen av oter i innlandet i Norge.
Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning, CEDREN.

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
Postboks 5685 Torgarden
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  e-post: biblioteket@nina.no