Publikasjon

Tittel Hvordan utnyttes terrengene under en jaktprøve på Kongsvold?
Undertittel
Forfattere Andersen, O., Nerhoel , I. & Gundersen, V.
År 2012
Kilde Fuglehunden 75(2): 34-36.
ISBN, ISSN

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  Fax. +47 73 80 14 01
  e-post: biblioteket@nina.no