Publikasjon

Tittel Ferdsel i villreinens rike
Undertittel
Forfattere Gundersen, V., Strand, O., Nerhoel , I., Wold, L.C., Panzacchi, M. & Fossgard , K.
År 2012
Kilde Villreinen 2012: 34-37.
ISBN, ISSN 0801-6321

Kontakt

Norsk institutt for naturforskning
Biblioteket
N-7485 TRONDHEIM
  Tlf. +47 404 69 176
  Fax. +47 73 80 14 01
  e-post: biblioteket@nina.no